Welcome! Login or register.
View Article
Организиране на няколко райда
29/05/2014 12:10 PM by Nightstorm.
Тъй като виждам, доста българи продължават да играят в LastWoW, ако имате желание може да се съберем за няколко райда следващата седмица.

Comments

None yet.

Powered by Guildomatic